За системата

towerp_screen_small.png

TOWERP е уеб базирана система, фокусирана върху управлението на процесите в производствени и търговски предприятия.

Основната цел на TOWERP е да проследява и управлява целия процес в едно предприятие - от първоначалния контакт с потенциален клиент, до експедицията на поръчаните стоки.


Управлението на бизнеса с TOWERP ще Ви донесе поредица от ползи, които ще се отразят пряко и на генерираните печалби:Намалете разходите

Намалете разходите

Използването на TOWERP ще намали разходите и ще увеличи приходите на бизнеса чрез повишаване на качеството и производителността, подобряване на комуникацията с контрагентите, по-добро планиране на производствените процеси и по-оптимално разпределение на задачите вътре в екипа.

Увеличете производителността

Увеличете производителността

Когато ръководителите имат поглед върху натовареността и продуктивността на отделните хора и екипи, те могат да разпределят работата между тях така, че човешките ресурси на компанията да се използват оптимално. Намалената производителност също става лесна за проследяване, което дава възможност причините за нея да бъдат потърсени и отстранени своевременно. Тези данни позволяват служителите да бъдат допълнително мотивирани на база свършена работа.

Оптимизирайте склада

Оптимизирайте склада

Освен минимални и оптимални количества, модулът Склад разполага и с резервации, базирани на производствени и клиентски поръчки. Това позволява на отговорниците по снабдяване да преценят реално какви количества суровини и продукти трябва да бъдат поръчани и да планират доставните поръчки така, че от една страна да не блокират работата на компанията, а от друга да не блокират необосновано големи финансови ресурси под формата на стока.

Подобрете комуникацията

Подобрете комуникацията

Подобрете комуникацията както вътре в екипа, така и между компанията и нейните контрагенти. Модулът CRM и известяванията в реално време информират служителите за всички събития, които ги засягат, без да се налага те да губят време. Взаимстваните от социалните мрежи интерфейси правят работата със системата интуитивна и приятна и представят информацията по лесен за възприемане начин.

Спазвайте крайните срокове

Спазвайте крайните срокове

Системата следи различни крайни срокове и известява потребителите чрез създадени за целта уиджети на дашборда, справки или нотификации в реално време.

Взимайте информирани решения

Взимайте информирани решения

Различните справки и статистики за минал период дават възможност за по-реалистични прогнози и подпомагат взимането на правилни решения и адекватно планиране на следващите периоди.

Канализирай работните процеси

Канализирай работните процеси

TOWERP ще подреди и канализира работния процес, ще подпомогне за създаването на ясно процедури, които служителите да следват. Това ще доведе до повишаване на качеството и производителността и намаляване на грешките.

Управлявайте дистанционно

Управлявайте дистанционно

С TOWERP ще имате възможност да управлявате бизнеса отвсякъде, където имате достъп до интернет. Системата е предвидена да работи и на мобилни устройства.
За да сме максимално полезни на нашите клиенти и техните служители, TOWERP  е проектиран така, че да отговаря на следните основни принципи:


TOWERP има гъвкава архитектура и дава различни възможности:Повече за модулите в TOWERP прочетете тук.

scheme_erp3.png


Интеграция:

За да е максимално ефективна системата за управление, е от критично значение да се направи правилна интеграция. Затова наш специалист се запознава детайлно с процесите в предприятието с цел да опознаем и опишем отделните процеси в предприятието. След това правим анализ на събраната информация и предлагаме най-добрия подход за имплементиране на системата.

След като сме готови с настройките и необходимите доработки, обучаваме персонала на клиента и сме плътно до тях докато станат уверени в използването на системата.

Разбира се, след това оставаме на разположение на клиента за всякакви въпроси и проблеми, възникнали при използването на системата.

Повече за процеса на интеграция и обучение прочетете тук.

Implementation.png