Интеграция и обучение

Архитектура

Проучване

 • Събиране на информация за процесите в предприятието

 • Идентифициране на ролите и техните задължения

 • Поставяне на цели

 • Прогнозен график на имплементация

Анализ

 • Анализиране на събраната информация

 • Създаване на работни сценарии

 • Предложения за разрешаване на проблемите

 • Предложения за оптимизация на работните процеси

 • Създаване на модели за потока на информацията

 • Създаване на подробно функционално задание и пътна карта
Разработка и конфигуриране

Разработка

 • Разработка на специфична функционалност

 • Конфигуриране на отделните модули

 • Първоначално внасяне на данни

 • Тестване на системата

Валидиране

 • Настройване на пилотна система

 • Представяне пред клиента

 • Валидиране на внесените данни

 • Обучаване на ключови служители

 • Анализ на пилотната система

 • Маркиране на проблемите (ефект на „гърлото на бутилката“)

 • Предложения за подобрение

 • Разработване и тестване на подобрения

Финално внедряване

 • Обучаване на служителите

 • Настройване на реалната система

 • Финално внасяне на данните

 • Предаване на системата

 • Преминаване към нормално функциониране и поддръжка
Подобрение

Разработка

 • Непрекъснато развитие

 • Внедряване на допълнителни модули