CRM

Организирайте връзката с контрагентите си и вижте историята на отношенията с тях. Подобрете комуникацията между служителите с известявания в реално време.

Връзката между Вас и Вашите клиенти и доставчици е от стратегическо значение.

Модулът CRM има за цел да организира и подобри комуникацията между служителите на компанията и контрагентите (клиенти, доставчици и дистрибутори) , както и да улесни процеса на споделяне на информация, свързана с даден клиент или поръчка между самите служители.

Модулът борави с няколко основни елемента - комуникационна нишка, комуникация, задача и свързани обекти. Всяка комуникационна нишка съдържа хронологична информация за комуникациите (телефонни разговори, писма, срещи) между служителите на компанията и даден клиент по дадена тема. В хронологията на нишката влизат и свързаните с нея задачи (например да се изготви оферта или договор по запитване от страна на контрагента). В рамките на комуникационната нишка могат да се описват и свързаните с нея поръчки - доставни, клиентски или производствени.

Всичко това помага на служителите на компанията бързо и лесно да намират информация за дадена поръчка и да могат да проследят кой техен колега за какво и кога е комуникирал с клиента.

В системата са имплементирани и инструменти като "споменаване", заимствани от социалните мрежи. Това означава, че в описанията на комуникационните нишки, задачите и комуникациите могат да бъдат споменавани други служители, което ще им изпрати нотификация в реално време и ще привлече вниманието им. Системата позволява също така да се споменават и други елементи - продукти, поръчки, контрагенти и т.н., което е лесен и удобен начин за създаване на връзки към обекти в другите модули на системата.

crm_monitor3.png
Нишки
 • Създаване с или без контрагент
 • Хронология на всички свързани задачи, комуникации и свързани обекти
 • Описание
 • Показване на всички свързани прикачени файлове
 • Директно споменаване на елементи - служители, контрагенти, артикули, поръчки
 • Статуси според прогреса
Комуникации
 • Входящи и изходящи
 • Канали - имейл, телефон, среща
 • Създаване с или без контрагент
 • Описание
 • Прикачени файлове
 • Директно споменаване на елементи - служители, контрагенти, артикули, поръчки
 • Назначаване на служител
 • Статуси според прогреса
Задачи
 • Директно копиране от комуникации
 • Назначаване на служител
 • Посочване на краен срок
 • Описание
 • Прикачени файлове
 • Директно споменаване на елементи - служители, контрагенти, артикули, поръчки
 • Статуси според прогреса

Свързани обекти
 • Свързване на клиентски, доставни и производствени поръчки
 • Показване на свързаните обекти хронологично в нишката
 • Прикачане на файлове
 • Споменаване на свързани обекти, създавайки бърза връзка към тях
Нотификации
 • Управление на абонамента за определени събития
 • Известяване в реално време
 • Съобщения между потребителите
 • WebBrowser известия


Имейл интеграция
 • Интеграция с пощенски сървър (IMAP и SMTP)
 • Получаване на имейли директно в системата
 • Превръщане на имейли в комуникация и задачи
 • Изпращане на имейли директно от системата
 • Изпращане на системни мейли с известия


Видео

Запознайте се с модули CRM и Контрагенти на TOWERP в това кратко видео.

 • Създаване на контрагент и основен адрес
 • Нова комуникация в нишка, споменаване на артикули и служители
 • Копиране на комуникация в задача, назначаване и нотификация
 • Връзка с клиентска поръчкаВзаимодействие между модулите