Склад

Управлявайте складовата наличност на суровини и готова продукция. Получавайте навременни известия при недостиг на стока.

Без значение дали става дума за търговско или производствено предприятие, управлението на складовото стопанство е от водещо значение.

Модулът Склад на TOWERP е напълно интегриран с модулите за клиентски поръчки и производство. Това дава възможност освен стандартното управление на складове и наличности, да се направи пряка връзка между клиентските и производствените поръчки и необходимите за тях суровини и продукти.

На базата на резервациите, свързани с различни дейности на компанията (клиентски и производствени поръчки), може да се проследи недостига на даден артикул и да се направят съответните доставни поръчки за обезпечаване на необходимите наличности.

Резултатът от тази интегрираност на модулите е реална информация за вложението суровини във всяко едно изделие, по-добро планиране на производство и доставки, разпределението на суровините спрямо приоритета на доставните и клиентските поръчки.

warehouse_monitor.png
Искания
 • Списък с искани продукти
 • Искането не е към конкретен склад
 • Свободно (заявка за зареждане)
 • По позиция в производствена поръчка
 • Информация за наличности по позиции
 • Превръщане в една или повече резервации
 • Статуси според прогреса

Резервации
 • Винаги към конкретен склад
 • Свободна резервация
 • Резервацияпо искане
 • Резервация по клиентска поръчка
 • Приоритизиране на резервации
 • Превръщане в прехвърляни
 • Превръщане в резервация
 • Статуси според прогреса
Прехвърляния
 • Едностъпково(директно) прехвърляне
 • Двустъпково прехвърляне (с проверка при приемане)
 • Свободно прехвърляне
 • Прехвърляне по резервация
 • Статуси според прогреса


Доставки
 • Директни доставки
 • Доставка по доставна поръчка
 • Проверка на очаквани и получени бройки (спрямо доставна поръчка)
 • Плащания
 • Финансови документи
 • Автоматично проследяване на финансов статус
 • Статуси според прогреса
Продажби
 • Директни продажби
 • Продажба по клиентска поръчка
 • Проверка на договорени и изписани бройки (спрямо клиентска поръчка)
 • Плащания
 • Финансови документи
 • Автоматично проследяване на финансов статус
 • Статуси според прогреса
Ревизии
 • На една стока
 • На група стоки
 • На склад
 • Повторна проверка при ревизия
 • Възможност за приемане или отхвърляне на резултата
 • Заключване на ревизираните стоки/склад
 • Статуси според прогреса

Взаимодействие между модулите