Управление на складово стопанство

Оптимизирайте наличностите в склада


 • Заложете минимални и оптимални количества и поръчвайте толкова суровини и материали, от колкото реално се нуждаете
 • Организирайте доставките да отговарят на конкретни производствени и клиентски поръчки, така че да нямате излишни количества на склад
 • Следете наличностите по различни критерии - свободни, резервирани, поръчани, на път между два склада
 • Генерирайте вътрешни поръчки за производство на продукти и заготовки при необходимост от попълване на количеството

Управлявайте конкурентни заявки


 • Създавайте искания и резервации на база клиентски и производствени поръчки - така свързаните резервации ще наследят от тях крайни срокове
 • Изпълнявайте резервациите според крайния им срок
 • Одобрявайте неприоритетни искания за доставка без да ги резервирате, така те ще бъдат изпълнени при наличие на свободни наличности
 • Променете приоритизацията на резервацията да бъде по критерий, различен от крайния срок - дата на създаване или количество резервирани артикули

Планирайте доставките


 • Следете минимални и оптимални наличности за всеки склад и за системата като цяло
 • Следете за резервации на стоки с недостатъчна или критично ниска наличност
 • Планирайте доставките на база крайните срокове на резервациите
 • Сравнявайте цените на различни доставчици и спрямо минали доставки

Свържете склада с производството


 • Опишете в производствените рецепти необходимите суровини и системата ще изпише от склада правилното количество и ще заприходи готовите изделия
 • Свържете цеховете с локални складове и проследете не само с какви суровини разполагате, но и къде се намират те
 • Проследете кога ще са доставени материалите за всяка една производствена поръчка и планирайте
 • Генерирайте искания за доставка на база производствени поръчки и системата ще приоритизира резервациите на съответните срокове

Свързани модули