Търговски компании

TOWERP е подходящ избор за търговски компании, които се занимават с търговия на едро, дребно или имат смесен тип дейност.

По време на интеграцията в компанията нашите консултанти ще конфигурират системата да отговаря на специфичните нужди и процеси на работа.

Търговия на едро

Анализ и планиране

 • Анализирайте търсенето на отделните артикули през изминали периоди.

  Проследете наличностите на база зададени оптимални и минимални количества

Поръчки

 • Управлявайте клиентските поръчки и проследете възможността за тяхното изпълнение.

 • Документирайте получените плащания по всяка поръчка и прогнозирайте приходите си на база договорените условия.

Доставни поръчки

 • Направете доставни поръчки на база на анализите за изминали периоди и актуалните клиентски поръчки.
 • Предвидете попълването на оптимални складови наличности и изпълнението на вече направените резервации.

Доставка

 • Следете свързаните с клиентските поръчки доставки и изпълнявайте приоритетно резервациите спрямо крайните срокове

Прехвърляния

 • Заредете складовете, с които Вашия бизнес работи

 • Погрижете се във всеки склад да има оптималното количество стока според неговите функции


Продажби и експедиции

 • Експедирайте стоката поръчана предварително и изпълнете клиентските поръчки

 • Правете директни продажби на свободни (нерезервирани) артикули

Например: Компания, представляваща даден бранд или брандове за региона


 • Планиране на доставките
 • Управление на поръчките на клиентите, които снабдявате със стока,  и експедициите към тях


Търговия на дребно


Анализ и планиране

 • Анализирайте търсенето на отделните артикули през изминали периоди.

 • Проследете наличностите на база зададени оптимални и минимални количества.

Доставни поръчки

 • Направете доставни поръчки на база на анализите за изминали периоди

 • Предвидете попълването на оптимални складови наличности.

  Попълнете новите артикули в номенклатура, така че при доставка системата да ги разпознае.

Доставка

 • Управлявайте доставките, създадени на база предварително планирани Доставни поръчки

 • Създайте доставки, които не са били предварително планирани и заредете склада със стока

Прехвърляния

 • Заредете магазините си със стока

 • Удовлетворете исканията за доставка на определена стока, направени от магазините

Продажби

 • Продавайте онлайн или от физически магазини

 • Използвайте интерфейса за POS или за директни продажби, според нуждите на бизнеса

Финансов анализ

 • Сравнете приходите от различните магазини - онлайн или физически

 • Изчислете приходите от продажба на дадени артикул или група артикули

Например: Верига магазини за продажба на строителни материали


 • Планиране на доставките, следи се минимално и оптимално количество на част или всички продукти
 • От централния склад се разпределя стоката към складовете на магазините на компанията

Смесен тип търговия

Системата е подходяща и за компании, които продават както на едро, така и директно на крайни потребители.

Например: Компания, представляваща даден бранд или брандове за региона, но освен да дистрибутира стоката, има и собствени магазини


Информация за възможностите за производствени предприятия може да разгледате тук.