Снабдяване

Автоматизирайте процеса на доставки спрямо нуждите на производството и клиентските поръчки.

Модулите "Доставки" и "Доставни поръчки" имат за цел да организират и улеснят процеса на поръчка на продукти и суровини от доставчиците на компанията.

В следствие на клиентска или производствена поръчка в системата могат да се правят резервации за суровини и продукти. По този начин лесно може да се проследи недостига на съответните артикули и на базата на това да се генерират доставни поръчки и съответно доставки. Разбира се, доставна поръчка може да се направи и директно, по преценка на отговорен служител.

Връзката между доставни поръчки и клиентски и производствени поръчки, помага за правилно планиране на производството и избягване на грешки - ако има конкуренция за дадена суровина, още при пристигане на доставката се знае тя за кого е предназначена и коя резервация е с приоритет.

Доставни поръчки и доставки са добре интегрирани както със CRM, така и с клиентски  и производствени поръчки, което подобрява комуникацията между снабдителите и търговците и мениджърите в производство.

delivery_monitor.png

Видео

Запознайте се с модул Доставни поръчки на TOWERP в това кратко видео:

  • Създаване на доставна поръчка
  • Добавяне на артикули от списък или с баркод четец
  • Следене на условия за плащане, документи и извършени плащанияВзаимодействие между модулите