Развойна дейност

Организирайте развойната дейност и съобразете планирането на производствените поръчки спрямо готовността на конструктивните документи.

R&D модулът се използва само от компании, които имат конструктивни отдели и всяка производствена поръчка е специфична и предполага преработка или конструиране на изцяло нов продукт за всеки клиент. Модулът R&D надгражда модул Производство и позволява планирането на производството да се съобрази с работата по проектиране на изделието.

Системата за управление на R&D (развойна дейност) представлява поредица от задачи, по които съответните специалисти могат да работят и да отчитат свършената работа. Резултатът от тези задачи са конструктивни документи и списък с необходими за производството на изделието материали (BOM) , които могат да бъдат включени като задължителен етап в производствения цикъл, под формата на стъпка от рецептата.

Интеграцията на производствените модули дава възможност за пълноценно управление и планиране на производствения процес.

recipe_monitor.png

Взаимодействие между модулите