Модули и организация

TOWERP е ERP система, чиято цел е да управлява процесите в производствени предприятия. Различните модули са свързани помежду си и дават възможност да се проследи процеса на изпълнение на поръчките от момента на първоначален контакт с клиента до момента на експедиция на готовите изделия.

Връзките между модулите и обектите в тях дават възможност да се планира прецизно производствения процес, доставките, работата на R&D екипите и да се прогнозират с голяма точност очакваните приходи и разходи за планираните периоди.

В същото време TOWERP е система изградена с актуални технологии, което позволява да предложим функционалности взаимствани от социалните мрежи като нотификации в реално време, споменаване и връзки между обектите и т.н. Тези подобрения по интерфейсите правят системата лесна за употреба и подобряват комуникацията между потребителите.

scheme_erp3.png
CRM

Организирайте връзката с контрагентите си и вижте историята на отношенията с тях.

Подобрете комуникацията между служителите с известявания в реално време.

Вижте още
Клиентски поръчки

Проследете процеса на производство, плащане, документиране и експедиране на клиентските поръчки.

Правете директни продажби или продажби свързани с клиентски поръчки.

Вижте още
Снабдяване

Автоматизирайте процеса на доставки спрямо нуждите на производството и клиентските поръчки.

Вижте още
Склад

Управлявайте складовата наличност на суровини и готова продукция.

Получавайте навременни известия при недостиг на стока.

Вижте още
Развойна дейност

Организирайте развойната дейност и съобразете планирането на производствените поръчки спрямо готовността на конструктивните документи.

Вижте още
Производство

Планирайте производството спрямо капацитета и натовареността на екипа.

Проследете вложените време, труд и материали във всяко изделие.

Вижте още
Качествен контрол

Проверявайте качеството на продукцията с контролни листове, достъпни на избрано от вас устройство.

Вижте още
Експедиции

Завършете успешно клиентските поръчки с пълни или частични експедиции

Вижте още