Маркетинг и продажби

Ползи за маркетинговите специалисти и търговците във Вашия екип

Планирайте и правете информирани решения


 • консолидирани и разбити справки, даващи поглед върху бизнеса от различни гледни точки
 • статистики за минали периоди, на база на които могат да се правят прогнози
 • списъци с богат набор от филтри, които могат да бъдат експортирани в удобен формат
 • визуално представяне на събитията, свързани с всяка комуникационна нишка
 • удобни тематични дашборди, които дават ясна представа за текущото състояние на бизнеса

Повишете продуктивността на търговския екип


 • подобряване на комуникацията между служителите с известявания в реално време
 • възможност за споменаване на други служители, привличайки вниманието им
 • вътрешна чат система между двама или повече служители
 • разпределяне на текущите задачи и проследяване на прогреса
 • възможност за споменаване на клиенти, отдели, поръчки и артикули, което създава известявания или връзки

Повишете качеството на обслужване


 • известяване за наближаващи крайни срокове
 • известяване за наближаващи падежи по финансови документи
 • лесно проследяване на комуникацията в дадена нишка, улесняващо служителите във всеки момент

Въведете иновация в работния процес


 • интерфейси, които улесняват адаптацията на служителите
 • нотификации и съобщения в реално време
 • изчистени и функционални интерфейси за оптимален процес

Свързани модули