Клиентски поръчки

Проследете процеса на изпълнение, плащане, документиране и експедиране на клиентска поръчка.

Модул "Клиентски поръчки" е естествено продължение на модул Оферти - той управлява цялата информация за вече направените и потвърдени поръчки от страна на клиентите.

За всяка клиентска поръчка се пазят документи (оферти, договори и т.н.), договорени условия на плащане, финансови документи и реално извършени плащания. Всяка поръчка има 2 статуса - финансов и основен. Финансовият статус носи информация дали поръчката е била частично или напълно платена, а основният статус - за степента на изпълнение на поръчката.

При въвеждане на ново плащане, то може да бъде отбелязано по кой точно документ е направено и системата автоматично следи финансовия статус както на цялата поръчка, така и на отделните условия за плащане и финансови документи (фактури, проформа фактури и инвойси).

Към клиентските поръчките могат да се създават връзки към свързаните Производствени и Доставни поръчки, така че при необходимост лесно да се проследи до къде е изпълнението на поръчката и ако има някакви забавяния - на какво се дължат те.

Клиентските поръчки имат връзка и със съответните експедиции.

Клиентската поръчка консолидира цялата информация за процеса на обслужване на дадения клиент - от момента на подписване на договора, до момента на експедиране на готовата продукция, позволявайки лесно да се проследят всички крайни срокове и условия за плащане.

На база на условията на плащане, описани в клиентските поръчки, се генерират справки с очаквани постъпления за даден период. В дългосрочен план могат да се правят и прогнози за очаквани постъпления на база направени клиентски поръчки за изминали години.

client_order_monitor3.png

Видео

Запознайте се с модули Клиентски поръчки на TOWERP в това кратко видео:

  • Създаване на клиентска поръчка
  • Добавяне на артикули от списък или с баркод четец
  • Следене на условия за плащане, документи и извършени плащанияВзаимодействие между модулите

Клиентски поръчки