Качествен контрол

Проверявайте качеството на продукцията с контролни листове, достъпни на избрано от вас устройство.

Модулът за Качествен контрол е част от производствените модули.

Специалистите по контрол на качеството могат да следят кои изделия/партиди са отбелязани като готови и да отбелязват резултати от тестове.

За всеки от нашите клиенти разработваме електронни бланки, които лесно могат да бъдат попълвани на таблет, а по късно разпечатани на хартия.

При необходимост дадено изделия или партида може да се бракува или да се върне за ремонт в производство.

При отбелязване на дадено изделие или партида като годни, те се заприходяват в склада.

otk_monitor3.png
Списък с изделия за тест
  • Филтри
  • Информация за част от коя поръчка е изделието/партидата
  • Връзка към вече попълнени за изделието бланки за качествен контролБланки качествен контрол
  • Интерактивни електронни бланки
  • Възможност за електронен подпис от страна на контрольора и други отговорни служители
  • Бракуване на изделие
  • Връщане за ремонт
  • Отбелязване на изделието като годно и заприходяване в склада
  • Възможност за печат на попълнените документи

Взаимодействие между модулите