Експедиции

Модул експедиции се грижи с организацията и управлението на експедирането на готова продукция към клиентите. Този модул е тясно обвързан с клиентските поръчки, като една поръчка може да бъде изпълнена в рамките на една или повече експедиции.

За всяка експедиция се пазят свързани експедиционни документи, списък с експедирани артикули, информация за компанията спедитор, дати и срокове свързани със спедицията.

При експедиране на всички продукти, включени в дадена клиентска поръчка, тя автоматично се отбелязва като изпълнена.

client_order_monitor3.png

Взаимодействие между модулите