1566383141
25
Mar 2019

Нова версия - 2.1.0.1, Финансов и Документен център

Актуалната версия на TOWERP вече е 2.2.3.27.

Модулите "Финансов център" и "Доикументен център" са вече факт.

Потребителите на системата вече могат да оформят смаи документните си бланки и да определят каква информация и как да се вижда в тях.

Финансовият център дава възможност да се създават и управляват финансови документи и плащания.

Нова функционалност:

  • Създаване на документни блланки към всички обекти в системата
  • Създаване на фактури и проформи фактури
  • Създаване на серии за номериране на документите (освен фактури и проформи и на всички други динамично документи като клиентски и доставни поръчки, доставки и други)

Подобрения:

  • Има редица подобрения в интерфейсите за производство. Там информацията вече изцяло се презарежда в реално време
  • Подобрения в рецепри
  • Проследяване на необходимостта от суровини за производството и съответните доставки, свързани с производствените поръчки
  • Нови стратигее за генериране на партиди на готовата продукция - на база производствена поръчка, партиди на суровините.
  • Подобрения в Клиентски и Доставни поръчки, позволяващи одобрението им от различните отговорни лица