1563319883
30
Aug 2018

Нова версия - 2.1.0.1, представяне на модул Склад

Актуалната версия на TOWERP вече е 2.1.0.1.

Модул "Склад" вече е факт. Повече за него можете да научите тук

В разделът Склад на центъра за поддръжка можете да намерите обучителни статии и видеа, свързани с интерфейсите на склада.

Нова функционалност:

 • Създаване и настройка на складове
 • Групи складови служители и техните права
 • Продажби
 • Доставки
 • Искания за доставка
 • Прехвърляния на стока, едностъпкото и двустъпково
 • Ревизии
 • Наличности

Подобрения:

 • Подобрени са интерфейсите на Клиентски поръчки и са направени връзки с модул Продажби
 • Подобрени са интерфейсите на Доставни поръчки и са направени връзки с модул Доставки
 • Подобрени са всички интерфейси за създаване на списъци с артикули - вече има поддръжка на баркод четец и редакция на бройките и цените дирекно в таблиците